Kvalitet & Miljö

Vattentec & Tankar Sverige AB har som policy att alltid leverera produkter och installationer av högsta kvalité. Vi strävar alltid efter att i samråd med kund välja miljödeklarerade produkter och använda miljövänlig teknik.
Vår verksamhet uppfyller aktuell lagstiftning och i det dagliga arbetet eftersträvar vi att förebygga och minska vår miljöpåverkan.
Vi värnar om god kommunikation, möjlighet att påverka och snabba beslut.

För att få läsa hela vår policy är ni välkommen att kontakta oss.