Referensobjekt

PÅGÅENDE

Sprinklerbassänger

Lilledalshemmet Tjörn fullvolymsbassäng 15 kubikemeter
Eksjö kommun äldrebostäder – GPR tank på 5 kubikmeter

HydroClears minireningsverk

Lerums kommun privattomt – HydroClear 6

AVSLUTADE

Sprinklerbassänger

Göteborgs Energis huvudkontor – GPR tank på 30 kubikmeter
Eksjö kommun äldreboende – GPR tank på 5 kubikmeter