Sprinklerbassänger

Sprinklerbassängerna från Balmoral Ltd är tillverkade i sektioner av GPR (Glasfiber Reinforced Polyester), ett glasfiberarmerat laminant, och monteras på plats, ute eller inne, i storlekar från 1 kubikmeter till 1000 kubikmeter.

Läs mer

Vi håller just på att översätta nya produktkataloger och hänvisar tills vidare till tillverkaren, Balmoral Ltd:s hemsida samt engelska broschyr.